Landweer

Welkom!

Welkom op de website van “Landweer”, bureau voor landgoed en landschap. Landweer is het eenmansbedrijf van Nienke Welle. De naam van het bureau verwijst naar de landweren die in de late Middeleeuwen werden aangelegd ter bescherming en markering van het landelijk eigendom. Tegenwoordig doen landweren dienst als cultuurhistorisch landschapselement, landschappelijke aankleding, ecologische verbindingszone, eigendomsgrens, etc.

Deze site geeft een beeld van mij en mijn werkzaamheden. Bezoekt u mijn site als potentiële opdrachtgever? U vindt informatie over het type werkzaamheden waarmee ik u of uw organisatie van dienst kan zijn. Onder “projecten” licht ik een aantal voorbeeldprojecten toe.

De landweer

Landweren zijn vaak kilometers lange verdedigingswerken, die meestal bestonden uit een aarden wal met droge greppel. De wallen waren beplant met dicht struikgewas, vooral met stekelige soorten als meidoorn, sleedoorn en hondsroos. Oorspronkelijk omgaf een landweer een aanzienlijk gebied waarbinnen de bevolking zich met have en goed kon terugtrekken in tijden van gevaar. In vredestijd kon de landweer dienen om territoria af te bakenen en om vee te keren. Zo werd het vee binnen, en het wild buiten gehouden. Het aantal doorgangen in een landweer was beperkt. Ze werden afgesloten met slagbomen en zonodig bewaakt.

Kaartmateriaal

Bij landgoed- en landschapsbeheer is kaartmateriaal onontbeerlijk. Ik vind het daarom passend en leuk om kaarten als thema op deze website te gebruiken. Allerhande kaarten in diverse vormgeving: zo afwisselend en kleurrijk is ook het werk in het buitengebied!