Landweer

Hoe kan ik van dienst zijn?

Landweer kan u op verschillende wijzen van dienst zijn. Met iedere opdrachtgever maak ik afspraken op maat, zodat u mij kunt inzetten op een manier die voor u passend is. En stel dat bij een opdracht ook deskundigheid benodigd is die ik niet in huis heb (denkt u bijvoorbeeld aan juridische kennis of grafische vormgeving), dan kan ik gebruik maken van een breed scala deskundigen uit mijn netwerk.

Landgoedvisies en -ontwikkelingsplannen

Een landgoedvisie is een hulpmiddel voor u en uw familie bij het bepalen van de toekomstige koers van het landgoed. Afhankelijk van de situatie kan een brede visie worden opgesteld, of een beknopt - al dan niet themagericht - plan met begroting worden uitgewerkt.

Werkzaamheden ter ondersteuning van het landgoedbeheer

Bijvoorbeeld:

Projecten: ontwikkelen en uitvoeren

Heeft u een idee voor het terrein dat u beheert, of het buitengebied van uw gemeente, maar komt u er niet verder mee? Ik kan met u meedenken, uw idee op papier verder vormgeven tot een concreet project of onderzoek, fondsen werven voor de uitvoering en het project tot uitvoering brengen.

Landweer voert niet alleen zelf projecten uit, maar kan ook in opdracht leiding geven aan een project. Eventueel nadat ik eerder de benodigde middelen (subsidie, sponsoring) bijeen heb gebracht. Indien wenselijk kan ik het gehele traject, tot en met de (financiële) afhandeling, voor u verzorgen.

Historisch onderzoek

Benieuwd naar de geschiedenis van een terrein of landgoed, de ontwikkelingen in grondeigendom en exploitatie, de bosgeschiedenis? Of misschien wilt u de historische landschapselementen van uw gemeente in kaart brengen? Landweer voert historisch-geografisch onderzoek uit.

Informatievoorziening

Infopanelen, folders, boeken en brochures… Wilt u uw project of terrein graag onder de aandacht brengen bij een breder publiek? Voor ieder doel is er een passend communicatiemiddel. Landweer stelt in overleg met u de teksten op en zorgt indien wenselijk samen met een grafisch vormgever voor de productie.

Interim medewerker

Eén van uw medewerkers is ziek of met langdurig verlof, of er is te weinig capaciteit om het werk dat er ligt uit te voeren? Ik sta graag voor u klaar om een interim-functie te vervullen. Zowel voor lopende (beleids-)zaken als voor specifieke projecten bent u bij mij aan het juiste adres.